کشتی فرنگی

سه وزن پایانی هم فینالیست نداشت، شاگردان بنا در حسرت طلا ماندند

به گزارش خبرنگاران، مسابقات سه وزن پایانی کشتی فرنگی قهرمانی دنیا از صبح امروز در شهر نورسلطان کشور قزاقستان پیگیری شد که در نهایت هیچکدام از نمایندگان کشورمان نتوانستند راهی فینال شوند. بدین ترتیب با توجه به نتایج چهار وزن نخست و سه وزن دوم، تیم ملی...

27 مهر 1398