مجلس بخش خصوصی پشت در های بسته چه می نماید؟ ، فرار معاونت بین الملل اتاق بازرگانی ایران از پاسخگویی

به گزارش مجله آزمون اول، بخش مهمی از توسعه صادرات و تجارت خارجی کشور به عهده معاونت بین الملل اتاق بازرگانی ایران به عنوان مجلس بخش خصوصی است که البته گزارشی از عملکرد آن در دسترس نیست!

مجلس بخش خصوصی پشت در های بسته چه می نماید؟ ، فرار معاونت بین الملل اتاق بازرگانی ایران از پاسخگویی

گروه مالی مجله آزمون اول- سینا احدیان؛ با توجه به تحریم های نفتی و بانکی آمریکا علیه ایران امروز کشور بیش از هر زمان دیگری احتیاجمند تقویت اقتصاد داخل و رونق فراوری با کسب بازارهای خارجی و سرعت بخشیدن به توسعه روابط بین الملل در امر تجارت و بازرگانی است. به همین منظور گروه مالی مجله آزمون اول در پرونده ویژه دیپلماسی مالی کوشش می نماید تا در مصاحبه با متولیان و عوامل دولتی و غیر دولتی موثر در تجارت خارجی، به ضعف ها و مسائل توسعه صادرات بویژه در حوزه کشورهای منطقه و دوست و همسایه بپردازد.

بخش خصوصی به عنوان بازیگر اصلی تجارت خارجی و تعاملات مالی برون مرزی در نوک پیکان هدفگذاری صادراتی و توسعه روابط مالی با سایر کشورها واقع شده است. به طور معین معاونت امور بین الملل اتاق ایران در مورد توسعه تجارت خارجی ایران وظایف مهمی به عهده دارد به همین دلیل چندین بار به این معاونت برای مصاحبه مراجعه کردیم اما هر بار به درب بسته برخوردیم و پیروز به انجام مصاحبه با رئیس این معاونت نشدیم!

از پرونده ویژه دیپلماسی مالی بیشتر بخوانید:

محمدنژاد: اثرات ضعف ساختار داخلی بر تجارت؛ از کارت بازرگانی تا ارز دولتی

چرا ترکیه به دنبال کاهش وابستگی به توریسم است؟

سهم ایران از بازار 20 میلیارد دلاری همسایه تقریبا هیچ!

چرا دروازه تجارت با ترکمنستان قفل شد؟

در همین رابطه با دکتر سیدجلال ابراهیمی؛ مدیر مرکز مطالعات و پژوهش ایران و ترکیه مصاحبه کردیم که در ادامه مشاهده می کنید.

عملکرد این معاونتِ پر اهمیت در مجلس بخش خصوصی را چگونه ارزیابی می کنید؟

پاسخ شما را با طرح یک سوال آغاز می کنم. معاونت بین الملل اتاق بازرگانی ایران تا کنون کدام یک از وظایف اصلی خود را انجام داده است؟ آنچه مسلم است یکی از اساسی ترین امور اتاق های بازرگانی ایجاد ارتباط بازرگانی با کشورهای دنیا است و این امور از وظایف اولیه اتاق ایران است بالاخص معاونت امور بین الملل که باید با ایجاد ارتباط با ارگان ها و واحدها و نهادهای ذیربط مالی تجاری به این مهم بپردازد.

اما در رابطه با عملکرد معاونت بین الملل اتاق ایران چند سوال اساسی وجود دارد: آیا این معاونت تا به امروز گزارش از عملکرد در دوره تصدی گری خود به هیأت کنندگان مالی بخش خصوصی ارائه کرده است. آیا تا به امروز عملکرد این واحد مورد آنالیز و پرسش قرار گرفته است. در واقع این معاونت که نظارت بر اتاق ها و شوراهای مشترک بازرگانی را به عهده دارد تا چه میزان در کار خود پیروز بوده و خروجی عملکرد این معاونت چه بوده است؟!

عمده وظایف معاونت امور بین الملل اتاق بازرگانی ایران چیست؟

وظیفه ابتدایی این معاونت ارتباط مستمر با امور بین الملل اتاق های بازرگانی سراسر کشور است. سوال این است که آیا جلسات مشترک با معاونت های اتاق های بازرگانی کشور برگزار شده و یا نشست مشترکی با گروه کاری معاونت های بین المللی اتاق های بازرگانی و اتاق های مشترک انجام شده و وظایف عملکرد خطیر آنها در ایجاد شرایط مساعد برای صادرات نقد و آنالیز شده است؟ آیا از دیدگاه ها و روش های سازنده معاونت ها و تجار ، بازرگانان صاحبان نظر و اعضای اتاق بازرگانی استان ها بهره گرفته شده است و آیا نتایج این آنالیز و نظرات منتشر شده و به سایر اعضا و کنندگان اتاق ها ارسال شده است؟ آیا پیشنهادات معاونت های بین المللی اتاقهای بازرگانی توسط گروه تحقیق و واحد پژوهش اتاق ایران تجمیع شده و تلخیص آن به ارگان های تصمیم گیری دولت ارسال شده است؟ ارتباط این معاونت با اتاق های کشور در چه حد بوده است؟ جای تأسف دارد که این رکن اساسی اتاق هنوز از احتیاجهای بازرگانی استان ها و یا امکانات صادراتی آنها آگاهی لازم را ندارد که بتواند در اختیار منابع تجاری برون مرزی و شرکای تجاری خارجی قرار دهد و عامل تسهیل تجارت گردد!

از پرونده ویژه دیپلماسی مالی بیشتر بخوانید:

دولت ترکیه از فراوریکننده چگونه حمایت می نماید؟

ضرابی: غیر از اطلاع رسانی درمورد دلالی ها، کار بیشتری از ما ساخته نیست!

وثوقی: هیچ برنامه ای برای بازار 300 میلیون نفری آسیای میانه نداریم

سهم ایران از واردات 28 میلیارد دلاری عمان تنها 2 درصد است!

وظیفه دیگر معاونت بین الملل اتاق ایران بسط و گسترش روابط بازرگانی با دنیای خارج و پذیرش هیأت های مالی است. معاونت بین المللی اتاق همیشه به انتظار وصول نامه ای از اتاق ها و هیأت های تجاری خارج از کشور نشسته است تا خواجه کی ز در درآید! واقعیت این است که اگر هیئتی هم آمده بنا به درخواست کشورهائی است که تجارت با ایران را در اهداف و برنامه خود دارند و اگر هیئتی هم رفته از سوی اتاق های بازرگانی کشور یا اتحادیه ها و انجمن ها انجام شده که اغلب هم فاقد برنامه ریزی هدفمند بوده اند.

دریغ از یک بخشنامه به اتاق ها ، اتحادیه ها و انجمن ها تا هرگونه اعزام هیأت مالی یا پذیرش آن با اطلاع اتاق صورت گیرد و در چهارچوبی منظم و آبرومند در حد تجار و صنعتگران ایران زمین سازمان دهی گردد! در حالی که اعزام و پذیرش لزوما باید منطبق با پتانسیل های مالی استان ها و با بسترسازی قبلی صورت پذیرد. چه بسا که گروه های تجاری آگاهی ضرور از ابتدائی ترین برنامه های نشست تجاری ، طرز مذاکره ، مدیریت هیأت و تنظیم برنامه، محل اسکان و رفت و آمد افراد و اشخاص نداشته و فقط در حوزه B2B است که توفیقاتی حاصل شده و آن هم از طرف ارگان های دولتی و یا وابسته به آن بوده است که برای انجام تجارت های کلان صورت پذیرفته است.

از پرونده ویژه دیپلماسی مالی بیشتر بخوانید:

وثوقی: ایران در بازار تجارت دنیای مغازه چهارنبش دارد

بازاری که با بسته بودن مرز هم قبضه شد!

رمزگشایی از حلقه ای مفقود در زنجیره فراوری و توسعه کشور

انصاری: برای سوری ها شهرک می سازیم؛ پولش را هم می گیریم

یکی دیگر از وظایف معاونت بین الملل ارائه خدمات مشاوره ای به بازرگانان و صاحبان کسب و کار است. با مراجعه به معاونت امور بین الملل واحدی بنام ارائه خدمات مشاوره ای به بازرگانان ملاحظه نمی کنید و متأسفانه میزهای مربوط به کشورها که لزوما باید امر راهنمائی را انجام دهند تابلو راهنمای مراجعین ندارند و نه در تابلو قسمت ورودی ساختمان و نه در سایت اتاق واحدی بنام ارائه مشاوره در امور تجاری وجود ندارد و اغلب از اتاق های بازرگانی مشترک در این مهم استفاده می کنند که تعدادشان از 200 کشور دنیا به کمتر از 40 کشور می رسد و البته اتاق های مشترکی که با هر جابجائی مدیریت انتقال و ارائه اطلاعات به مراجعین مدتی به تعویق می افتد.

از سوی دیگر امور بین الملل اتاق فاقد هرگونه اطلاعات جامع در حوزه تجاری است چرا که تا به امروز راسا به این مهم نپرداخته و مرکزی برای تحقیق و تجمیع اطلاعات تجاری از کشورها اعم از احتیاج و کمبودها و ظرفیت های آنان نداشته و ندارد و البته اتاق ایران دارای واحد تحقیقاتی است که لزوما باید امور بین الملل برای راهنمایی بازرگانان از آن بهره گیرد.

بدین جهت است که تعداد هیأت های اعزامی تجاری محدود و در حد امکانات فراوریی ،کشاورزی و معدنی کشور نیست. عدم ارتباط یا کمترین ارتباط امور بین الملل اتاق ایران با مراکز تحقیقاتی و پژوهشی وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت ایران و رایزن های مالی و سفارتخانه های ایران در کشورهای خارج و معاونت های مالی وزارت امور خارجه و امور بین الملل وزارتخانه ها همه و همه از عوامل اصلی در عدم توفیق در ارتباطات تجاری برون مرزی است.

اتاق های بازرگانی کشور ترکیه به عنوان یک کشور پیروز منطقه در صادرات چگونه عمل می کنند؟

علی القاعده متولیان تجارت کشور یا باید مجتهد باشند یا مقلد، یا طراح باشند و متفکر یا از اندیشه و برنامه های اجرائی کشورهایی که در امر صادرات پیروز بوده اند الگو برداری و استفاده کنند. ترکیه یک نمونه در حوزه کشورهای هم جوار است که با اعزام هیأت های بازار سنج و بازاریاب و تحقیق بازار که از مرکز TOBB (مرکز بورس ها و اتاق های کشور ترکیه) صورت می گیرد یک الگو در این مورد است که با اعزام هیأت ها و یا استفاده از سفارت خانه ها و یا حضور شرکتهای موجود در منطقه به اطلاعات ضرور جامعه بازرگان و تاجر و صنعتگر دسترسی پیدا می نماید و مجموع اطلاعات به وسیله سایت اینترنتی و بروشورهای مخصوص و ویژه هر کشور به مخاطب احتیاجمند عرضه می گردد.

در واقع امور بین الملل باید بعد از پذیرائی از هیات های خارجی خواسته ها را آنالیز و نتایج حاصله را استنتاج کرده و نقد و آنالیز کرده و برای استفاده در اختیار اتاقهای کشور و اتحادیه ها و انجمن های صادراتی قرار دهد. امور بین الملل اتاق اگر بخواهد می تواند از توان بخش خصوصی و آنهایی که دفاتر بازرگانی در کشورهای مختلف دنیا دارند و یا صادرکنندگان حرفه ای در بالابرد سطح آگاهی و اطلاع رسانی و توسعه تجارت خارجی بهره گیرد. همه اینها در حالیست که همیشه عملکرد اتاقهای مشترک بازرگانی کضور از سوی معاونت بین الملل اتاق مورد سوال است و طی پرسشنامه ای ارزیابی و امتیاز دهی می گردد ولی عملکرد خود این معاونت از هیچ جا مورد آنالیز قرار نمی گیرد!

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 2 فروردین 1399 بروزرسانی: 31 فروردین 1399 گردآورنده: quiz1.ir شناسه مطلب: 6198

به "مجلس بخش خصوصی پشت در های بسته چه می نماید؟ ، فرار معاونت بین الملل اتاق بازرگانی ایران از پاسخگویی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "مجلس بخش خصوصی پشت در های بسته چه می نماید؟ ، فرار معاونت بین الملل اتاق بازرگانی ایران از پاسخگویی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید