شهروندان در برنامه ریزی ها سهیم می شوند

به گزارش مجله آزمون اول، حسن حسن زاده-خبرنگار:هر باغی که ویران می شد، برجی سنگی در دل خیابان های باریک بالا می رفت که نتیجه ای جز آلودگی هوا، ترافیک و کمبود جای پارک برای اهالی محله در پی نداشت.

شهروندان در برنامه ریزی ها سهیم می شوند

در دوره گذشته مدیریت شهری به همان اندازه که تمرکز ویژه ای روی طراحی و اجرای پروژهای بزرگ عمرانی مانند ساخت بزرگراه و پل و...، آن هم با درآمد حاصل از فروش تراکم و تغییر در طرح تفصیلی و کاربری زمین ها وجود داشت، افزایش کیفیت زندگی شهروندان به حاشیه رانده شده بود. اما اکنون مدیریت جدید شهر تهران ارتقای کیفیت زندگی شهروندان را در دستور کار قرار داده و به نظر می رسد اهالی محله های شهر، نقش مهمی در تصمیم گیری برای اجرای پروژه های محلی و حتی پروژه های کلانشهری خواهند داشت. در ادامه با علیرضا فراهانی مدیر سیاستگذاری و برنامه ریزی راهبردی شهرداری تهران درباره روینمودها و سیاست های مدیریت جدید شهری و نقش شهروندان در تصمیم سازی های شهرداری گفت وگو نموده ایم.

در دوره جدید بر اساس شعار تهران شهری برای همه کیفیت زندگی اهالی شهر بیشتر مورد توجه است. مدیریت شهری چه سیاست هایی برای تحقق این شعار دارد؟

رویکرد مدیریت شهری در دوره گذشته، طراحی و اجرای پروژه های بزرگ به ویژه در سیستم حوزه حمل ونقل مانند ساخت بزرگراه بود. آن رویکرد بر اساس نظرسنجی ای که از شهروندان صورت گرفته است، زمینه ساز نارضایتی های زیادی از وضعیت ترافیک، آلودگی هوا، فساد در شهرداری و نیز افزایش فاصله طبقاتی و ناعدالتی در میزان برخورداری محله های بالا و پایین شهر شد. اما رویکرد دوره جدید مدیریت شهری، برنامه ریزی و تصمیم گیری با مشارکت شهروندان است. چراکه نظرسنجی ها نشان می دهد بسیاری از پروژه های بزرگ دوره گذشته مطلوب نظر اهالی آن منطقه نبوده است.

کدام پروژه بزرگ شهری می تواند مصداقی برای این مدعا باشد؟

به عنوان مثال مدیریت های پیشین شهر تهران در پروژه ساخت بزرگراه های نواب یا امام علی(ع) بر اساس طرح های بالادستی ای که برای شهر تهران تعریف شده است، تصمیم گرفت در نقاطی از شهر یک بزرگراه شریانی بسازد. اما در اجرای این طرح پاره شدن محله هایی که در راستا بزرگراه قرار داشتند، مورد توجه قرار نگرفت. این مشکل حتی در دیگر پروژه های کوچک تر هم مشهود بود و نارضایتی مردم را به دلیل مشارکت ندادن آنها در فرایند تصمیم گیری پروژه ها به همراه داشت. به عنوان مثال سنگفرش شدن خیابانی در دل یک محله یا حتی جمع آوری زباله و... تنها بر اساس درک شهرداری از آن پروژه انجام می شد و شهروندان مشارکتی در فرایند تصمیم گیری نداشتند.

این نوع تصمیم گیری و مشارکت ندادن مردم در پروژه ها چه مسئله ای ایجاد می کرد؟

به عنوان مثال در موضوع تفکیک و جمع آوری زباله که اتفاقاً فرایندی مشارکتی است و احتیاج به همراهی جدی شهروندان دارد، شهرداری در راستای همان نوع تصمیم گیری ها، با قرار دادن سطل های بزرگ زباله، وظیفه تفکیک زباله را خودش به عهده می گرفت. شاید این مسئله تا زمانی که شهرداری با کمبود بودجه روبرو نبود، به ظاهر مسئله ای ایجاد نمی کرد اما وقتی با کمبود بودجه روبه رو شد و از طرفی چون مشارکت شهروندان را هم با خود نداشت، جمع آوری زباله و تفکیک زباله به معضلی بزرگ تبدیل می شد.

با این شرح، شهروندان چگونه قرار است در رویکرد جدید مدیریت شهری با شهرداری در فرایند تصمیم گیری و اجرای پروژه ها مشارکت داشته باشند؟

یکی از روینمودهای مدیریت شهری جدید در برنامه سوم توسعه، تصحیح رابطه شهروندان با شهرداری یا جلب مشارکت جدی تر آنها است. برای تحقق این رویکرد قرار بر این است که برنامه ریزی ها با مردم انجام گردد. یعنی در سطحی که امکان مشارکت جدی مردم در تصمیم گیری ها وجود دارد، آنها با شهرداری همکاری نمایند.

این مشارکت ها چگونه به ارتقای کیفیت زندگی شهروندان که از مهم ترین شعارهای دوره جدید مدیریت شهری است می انجامد؟

در منطقه و محله امکان اینکه برنامه ریزی ها با مشارکت مردم انجام گردد بالاتر است. اما برای اینکه مطمئن شویم برنامه ریزی هایی که با مشارکت مردم انجام می گردد در نهایت به ارتقای سطح کیفی زندگی آنها در شهر منجر خواهد شد، در ساختار مشارکت مردم در برنامه ریزی ها به ویژه در محله ها به شاخص های زیست پذیری در شهر توجه نموده ایم. در واقع چهار بعد کالبدی، فعالیتی، زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی و حکمروایی به عنوان معیارهای زیست پذیری در نظر گرفته شده است. از طرفی یکی از مهم ترین معیارهای سنجش این چهار بعد با تکمیل پرسشنامه از شهروندان محقق می گردد. اینکه آنها چقدر از خدمات بهداشتی، فضای سبز و... که در محله فراهم شده است رضایت دارند. درنهایت با این روش، فاصله، کمبودها و مسائل هر محله با استانداردها و میزان برخورداری محله های دیگر تعیین می گردد. در این مرحله است که پس از شناخت مسائل، با حضور خود مردم برنامه ریزی ها و نیز سهم آنها در مشارکت با شهرداری و همچنین سهم دیگر نهادها تعیین خواهد شد.

این رویکرد جدید که به مشارکت مردم در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها به ویژه در محله های تهران اهمیت می دهد، اکنون شروع شده است؟

بله. این کار با همکاری سازمان نوسازی و با بهره گیری از توان دفاتر نوسازی در تهیه برنامه توسعه محله شروع شده است. یعنی وضعیت زیست پذیری و کیفیت زندگی در محله ها سنجیده شده و با یاری خود آنها به راهبردها و چشم اندازهای آینده محله رسیده ایم.

نقش و صندلی شورایاری ها در برنامه ریزی و تصمیم گیری ها کجاست؟

شورایاری ها در دوره جدید نقش پررنگ تری خواهند داشت. واقعیت این است که در دوره گذشته شورایاری ها عملکرد چندان مثبتی نداشته اند و مشارکت پایین اهالی محله در انتخاب شورایاران هم گواهی بر این مدعاست. اما مهم ترین دلیل عملکرد نامناسب شورایاران که گاهی تنها به مطالبه گری صرف از شهرداری کفایت می کردند، ساز و کار اجرایی نامناسبی بود که باعث می شد از ظرفیت آنها استفاده نگردد. در نتیجه در رویکرد جدید، سهم شورایاران و نیز سرای محله، تسهیلگری، مذاکره با شهرداری و اهالی محله برای تبدیل یک درخواست عمومی به پروژه مشترک و نظارت بر انجام پروژه است.

یکی از شاخص های مهمی که می توان برای تحقق شعار تهران شهری برای همه برشمرد، کمتر کردن فاصله میان برخورداری محله های بالا و پایین شهر است. رویکرد جدید مدیریت شهری چه برنامه ای برای حل این معضل دارد؟

در ماده 23 برنامه سوم توسعه شهری آمده است که باید تفاوت برخورداری محله های بالا و پایین شهر کمتر گردد. برای کمتر شدن این فاصله مسلماً باید بودجه بیشتری برای محله های کم برخوردار شهر هزینه گردد. سازوکاری که در رویکرد جدید برای جلب مشارکت بیشتر اهالی محله ها و شورایاران با شهرداری طراحی شده است، می تواند به ارتقای کیفیت زندگی در این محله ها و کمتر شدن فاصله محله های بالا و پایین شهر منتهی گردد.

در دوره جدید مدیریت شهری، موضوع فروش تراکم تا چه اندازه بازنگری یا محدود شده و شهرداری به سمت درآمدهای پایدار حاصل از دریافت اقتصادیات و عوارض بر شهر پیش خواهد رفت؟

در دوره گذشته، سهم زیادی از درآمدهای شهرداری به ساخت وساز در شهر وابسته بود که از راه تغییر در طرح تفصیلی، افزودن منطقه جدید و نیز گاهی تخلفات متعدد کسب می شد. باوجود این به دلیل بدهی 60 هزار میلیارد تومانی شهرداری و نیز تعهداتی مانند شمار نیروی انسانی و... که از قبل وجود داشته است، نوعی رژیم اقتصادی برای شهرداری ایجاد شده که ضروری است به آرامی به سمت درآمد پایدار حرکت کند. در رویکرد جدید، شهرداری برای رسیدن به درآمد پایدار باید در 3 سطح افزایش درآمدهای مبتنی بر بهره برداری از شهر (اقتصادیات بر ملک، عوارض نوسازی و...)، هماهنگی نهادی برای ثبات در دریافت عوارض از املاکی مانند بانک ها و نیز قانونگذاری با قدرت عمل کند.

اشاره کردید که یکی از منابع درآمدی شهرداری در دوره گذشته تخلفاتی بود که به عنوان مثال از فروش تراکم و ساخت وسازهای غیرمجاز کسب می شد. با توجه به اینکه حرکت شهرداری به سمت درآمدهای پایدار به صورت دفعی نخواهد بود، چگونه از رخ دادن چنین تخلفاتی جلوگیری می گردد؟

باید در دریافت نرخ هایی که از ساخت شهر به دست می آید به روزرسانی انجام گردد. با این روش، درآمد بیشتری از سطح کمتری از ساخت وساز در شهر کسب خواهد شد. این یعنی شهرداری از بخش مقبول و مشروع ساخت وساز سهم بیشتری به دست خواهد آورد. قرار نیست شهرداری در دوره جدید مدیریت شهری تنها به پروژه های کوچک و البته پرشمار محلی کفایت کند و پروژه های بزرگ تمرکز بیشتری روی توسعه، تأمین و تجهیز مترو و حتی طراحی خطوط جدید خواهد داشت.

pariblog.ir: پری بلاگ | در دنیایی از وبلاگ ها و وبسایتهای خبری و علمی چرخی بزنید

منبع: همشهری آنلاین
انتشار: 20 آبان 1400 بروزرسانی: 20 آبان 1400 گردآورنده: quiz1.ir شناسه مطلب: 1865

به "شهروندان در برنامه ریزی ها سهیم می شوند" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "شهروندان در برنامه ریزی ها سهیم می شوند"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید