گزارش، بازخوانی مناظرات سال 2011 درباره مراسم مرثیه خوانی مسجد محمدیه شهر وحدت تاجیکستان

به گزارش مجله آزمون اول، در حالی که شورای علما در بیانیه سال 2011 خود عزاداری امام حسین(ع) را مراسمی صرفا شیعی خوانده بود، تورجان زاده ها و نیز بعضی رسانه های تاجیک انتقاداتی جدی نسبت به این اظهار نظرها مطرح کردند.

گزارش، بازخوانی مناظرات سال 2011 درباره مراسم مرثیه خوانی مسجد محمدیه شهر وحدت تاجیکستان

به گزارش گروه بین الملل مجله آزمون اول، پس از برگزاری مراسم مرثیه خوانی امام حسین (ع) در مسجد جامع محمدیه شهر وحدت در دسامبر سال 2011، مدتی بعد با انتشار بیانیه شورای علمای تاجیکستان و بروز نقدها دولت، مناظرات و مباحثی به صورت غیرمستقیم در تاجیکستان شکل می گیرد. انتشار بیانیه شورای علما با واکنش هایی از سوی تورجانزاده ها روبرو می شود. گزارشی مختصر از بخشی از این مناظرات که به همت حجه الاسلام دکتر الویری تهیه شده و در اختیار مجله آزمون اول قرار گرفته است را در ادامه می خوانید.

بخشی از بیانیه شورای علما

گزیده ای از بیانیه شورای علمای جمهوری تاجیکستان که 6 دسامبر 2011 برابر با 15 آذر 1390 و 10 محرم 1433 در پایگاه اطلاع رسانی خاور (خبرگزاری دولتی جمهوری تاجیکستان) منتشر شده است:

تورجانزاده ها بار دیگر در سَرگَه (نقطه آغاز) اغوا ایستاده اند ...

در زمان معاصر، که در همه ساحه های حیات جامعه، از جمله در ساحة دین و فرهنگ همگرایی و جهان پیوندی تأثیر می گذارد، یک نوع ارتباط قوی میان مذاهب و مسلمانان ممالک گوناگون به مشاهده می رسد. روابط و مناسبات فرهنگی بین کشورهای اسلامی تدریجاً اوج می گیرد، که این یک پدیدة ناگزیر زمان ماست.

در برابر جهت های مثبت این پدیده، متأسفانه، برخی حالت هایی به نظر می رسند، که باعث پیدایش اختلافات فکری و عقیدتی می شوند. منظور، ترویج برخی عقیده های غلط رویه های بیگانه است، که برای مذهب حنفی و سلامت وضع دینداری اهل جامعة تاجیکستان خطر ایجاد می نمایند. اخیراً در تاجیکستان، که اکثریت رعیّت آن را معتقدان مذهب حنفی تشکیل می نمایند، برخی مراسم هایی، که به دین مبین اسلام، به خصوص به عقیدة مذاهب چهارگانة اهل سنّت و جماعت بیگانه اند، از جانب برخی اشخاص به نام روحانی اغوا انگیز تبلیغ کرده می شوند. یکی از چنین مراسم ها، که خاص مذهب شیعه بوده، از جانب تمام بزرگان اسلام همچون عمل بدعت آمیز نامآغاز اعتراف شده است، مراسم عاشورا است. .... برگزار کردن این مراسم با عقیده و جهان بینی اهل سنّت و جماعت کاملاً مخالف است، زیرا نه از پیغمبر (ص)، نه از صحابگان و امامان چهار مذهب، چنین عملی ثابت نشده است. ... متأسفانه، آن شکلی، که اهل شیعه یاد امام حسین (ع) را به واسطة برگزاری مراسم عاشورا انجام می دهند، برای اهل سنّت و جماعت از هر موقع نارواست. در عاشورا لباس سیاه به بر کردن و عزا دریافت، با صدای بلند نوحه و فغان کردن و لعنت فرستادن، به سر و تن خویش زدن و کوفتن، خود را به درجة مجروحی رسانیدن، زخمدار و خونشار نمودن، یعنی بی رحمانه خود را جزا دادن، از قبیل عمل هایی است، که آنها را قبل از همه خود پیغمبر اسلام (ص) در حدیث هایشان نهی کرده اند و بعداً سرآمدان هر چهار مذهب اهل سنّت و جماعت انکار کرده اند. در چنین شکل غم انگیز و فاجعه بار برگزار نمودن نمایش عامّوی، که در آن سخن از یک حادثة قتل امام حسین، که حکم تقدیر بود، باعث برانگیختن فتنه و نزاع میان پیروان دین اسلام می باشد.

پس، خلاصه این است، که نباید یک حادثة فاجعه بار گذشته را، که در جامعة مسلمانان اتفاق افتاده است، به طور آشکارا و اغوا برانگیز به خاطر آوریم و بدین واسطه بین امّت اسلامی- رویه و مذهب ها کینه و عداوت و خصومت برانگیزیم. .... بدین منوال، باعث تأسف است، که چرا آنهایی که خود را در بین مردم همچون حامیان مذهب حنفی و اشخاص باتبرّک نشان می دهند، در یک لحظه از برای منفعت های جهان و جاه و سِمت، از پیروی اهل سنّت و جماعت، از سنّت رسول اکرم (ص) روی گردانیدند؟ یا بر عکس، اکنون سیمای اصلی خود - پیرو اهل تشیّع بودنشان را افشا کردند؟ به هر صورت، ما شاهد آن گشتیم، که در تاجیکستان، که از ابتدای گسترش اسلام تا به حال مردم پیرو مذهب حنفی هستند، اولاد توره جان زاده ها می خواهند که مذهب و اندیشة بیگانه را بین مردم با حیله و نیرنگ های سیاسی و ضد مذهبی پهن نمایند. شورای علما و پیشوایان معتبر اسلامی تاجیکستان از حالتی که به میان آمده است، سخت در تشویش [نگرانی] بوده .... بسیار و بسیار باعث تأسّف است، که امروز این عایله با عمل های ناجا و دوخورة (دوگانه) خود بار دیگر ثابت ساخت که جنگ شهروندی تاجیکستان، که دهها هزار فرزندان ملّت ما را به کام مرگ فرو برد، خود از خود سر نزده، در واقع ریشه های عقیدتی و مذهبی داشته است....

بخشی از مصاحبه حاجی اکبر تور جانزاده با رادیو آزادی در واکنش به بیانیه

... ز بس که (از آن جا که) امام حسین نبیرة پیغمبر بوده، دهم ماه محرّم به طور فاجعه بار هلاک [شهید] شده است، ما نیز هلاکت [شهادت] او را یادآوری می کنیم. این کار سال جاری سر (آغاز) نشده است، بلکه ده سال به این سو ادامه دارد ... پیشتر از این نیز، سال هایی بود، که مولوی هندوستانی، که از نام ایشان هم اقتباس آورده اند، به منزل ما دعوت می شدند و همان شب های عاشورا از تاریخ صحبت می کردند، اشک می ریختند و بر قاتلان امام حسین [ع] لعنت می فرستادند ... برادر من در موعظة خود هرگز سخن بدی را در حق ... حضرت معاویهروا ندیده است....

بخشی از مقاله نشریه ملت در واکنش به بیانیه

.... سؤال ما از شورای محترم علمای اسلامی تاجیکستان این است که اگر واقعاً عزاداری در شهادت حضرت امام حسین بدعت و یک عمل بیرون از مذهب حنفی است، پس تجلیل همه سالة مولود حضرت مسیح (ع) و آن را برای ملت 98 درصدش مسلمان سال نو دانسته و با شکوه و شهامت، با بزم و طرب، می نوشی و پایکوبی تجلیل کردن می شود مگر برای پیروان امام اعظم جایز است؟ اگر تجلیل مولود مسیح هم بدعت است، پس چرا شورای علمای تاجیکستان در راستای جلوگیری از تجلیل بی اندازه پرشکوهِ آن فتوا ظاهر نمی کند؟ اگر بدعت نیست چرا یاد شهادت فرزند پیامبرمان ناروا و ارج گذاشتن به زادروز ساختة (جعلی) عیسی نبی روا دانسته می شود؟ و مگر از جانب شورای علمای اسلامی تاجیکستان منع شدن و یک عمل تفرقه انگیز خواندن یاد شهادت حضرت حسین به عزت نفسِ برادران بدخشی اسماعیلی مذهب ما، که در تاجیکستان پهلو به پهلوی ما زندگی دارند و بیش از 200 هزار می باشند، نمی رسد؟ ....

حاج اکبر تورجانزاده، برادر کوچکتر ایشان نورالدین و معاون سابق نخست وزیر تاجیکستان

بخشی از مصاحبه حاجی اکبر توره جان زاده با نشریه ملت در واکنش به بیانیه

بیانیة شورای علمای اسلامی یک حجت اغواانگیز است و برای باز از سرِ نو اغوا برانگیختن در بین مسلمانان کشور و به اصطلاح پَست زدن (تحقیر) و سیاه کردن خاندان توره جان زاده ها است که در بین مردم تاجیکستان امروز آنها نسبت به مفتی و دیگر علمای دین اعتماد و احترام بیشتری دارند. شورای علما در حق ما از بَخیلی این کار را کرده اند. دوم، باید بگویم که این سند قلبکی (تقلبی) است. زیرا من با چند نفری از اعضای شورای علما صحبت کردم و آنها گفتند که ما اصلاً از متن بیانیه اطلاعی نداریم. این بیانیه در جلسة شورای علما قرائت نشده است. .... به من بگویید که در تاجیکستان که مخالف یاد کردن فاجعة شهادت حضرت حسین است، از اهل سنت و از پیروان اسماعیلیه؟ هیچ کس! همة مردم تاجیک در همه زمان حسین را دوست می داشت و می دارد. قریب در تمام خاندان تاجیک نام حسن و حسین هست، ولی کسی به فرزندش یزید نام نمی گذارد. این گپ هم دروغ و تهمت است که گویا ما به اصحاب پیامبر گرامی لعنت گفته باشیم. ما در طول 10-12 سالی که این مراسم را در مسجدمان برگزار می کنیم، باری به کسی لعنت نگفته ایم. خصوصاً برادران من هیچ گاه بر اصحاب پیامبر اکرم لعنت نفرستاده اند، زیرا فرستادن لعنت بر اصحاب رسول گناه کبیره است و زبان ما بسوزد، اگر نام اصحاب کرام را کج بگیریم. اما به یزید لعنت می فرستیم و تقریباً 80 درصد علمای حنفی اجازه داده اند که به یزید لعنت گفتن گناه نیست، یه جز از یک چند تن علمای درباری که این را منع کرده اند. ... دیگر نکته همین است که این کار ما تقلید به شیعه ها نیست. ما نه به خاطر آنکه امام حسین امام شیعه ها است، او را یاد می کنیم، بلکه احترام گذاشتن ما به او به خاطر آن است که حسین نبیرة پیغمبر خدا است و بسیار مظلومانه و وحشیانه از طرف حاکم ظالم زمانش - یزید به شهادت رسید و حتی طفلان خردسال او را هم رحم نکردند و همگی را به قتل رسانیدند. خلاصه ما با این عملمان یک صحیفة ننگین تاریخ اسلام عزیز را یادآوری می کنیم و به این مؤمن ها توضیح می دهیم. ما همة معلومات و اخبار خویش را راجع به شهادت حضرت حسین از کتاب های اهل سنت گرفته ایم. از کتاب نورالافزار، کتابی است که تمام ملابچه های سال های 70-80 عصر گذشته تاجیک آن را می دانند. آن اشعار و نظمی که در یادبود شهادت امام حسین قرائت می شود، از کتاب معدن الحالِ سیدقلندرشاهِ تاجیک معروف به مولانا جنونی است که در ده رعیتی (راحتی) مدفون است. یعنی از آثاری استفاده می کنیم که مؤلفانشان تاجیک و حنفی مذهبند. ما از یگان ایرانی اقتباس نیاورده ایم. شما می توانید آن نوار را ببینید و خلاصة باانصافانه برارید. خلاصه، یزید را در تاجیکستان همین وهابی ها یا سلفی های نوبرآمده دوست می دارند. گمان داشتیم که اینگونه فرقه ها در کشور ما نیست که متأسفانه پیدا شده اند.

منبع: خبرگزاری تسنیم
انتشار: 7 آبان 1398 بروزرسانی: 31 فروردین 1399 گردآورنده: quiz1.ir شناسه مطلب: 2922

به "گزارش، بازخوانی مناظرات سال 2011 درباره مراسم مرثیه خوانی مسجد محمدیه شهر وحدت تاجیکستان" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "گزارش، بازخوانی مناظرات سال 2011 درباره مراسم مرثیه خوانی مسجد محمدیه شهر وحدت تاجیکستان"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید